torstai 21. helmikuuta 2013

Suomen lastensuojelun nykytila lyhyesti ja lääkkeet siihen

Suomessa tavattavan ns. lapsibisneksen ja lapsikaupan suurimpia aiheuttajia ovat seuraavat:
Suomen rakenteet, Suomessa on edelleen mm. terveys- ja sosiaaliviranomaisilla vallalla Natsi-Saksasta tuttu ns. rotuhygienia ajattelu eli vanhemmilta voidaan vaikkapa erityislapsi huostata ihan medikaalisin syin ja tätähän tapahtuu paljon, Suomi on siis maailman ainoa Natsi-Saksan jatke tai jäänne.

Raha ja kapitalismi, eli ahneus ja se että lastensuojelua ei kukaan valvo. Kun markkinoille on päästetty suuret kansainväliset lapsikaupan rahaa vuolevat toimijat kuten SOS-lapsikylät ja muut vastaavat ja lastensuojelulla on hyvät välit niihin ja yhteistyötä tehdään lastenkotien ehdoilla, niin ihmekö tuo että turhia huostaanottoja tapahtuu paljon ja yleensä juuri köyhistä perheistä rikkaisiin. Se myös edistää lapsikauppaa. Köyhyyttä siis pidetään syynä huostaanottoon, vaikka sen lastensuojelu virallisesti kieltääkin. Lisäksi valvomattomuus sellaisenaan sallii korruption ja sen että lapset joutuvat kaikenlaisen sadismin uhreiksi, niin lastenkodeissa kuin sijaisperheissäkin. Korruptio, eli lastensuojelu on läpeensä korruptoitunut, se on päästetty korruptoitumaan, koska sitä ei valvo mikään taho. Suuri raha siis vaihtaa omistajaa lapsikaupassa. Lastensuojelun valta ja resurssit jotka ovat ylipaisuneita ja sallivat ihan tavallisten perheiden ahdistelun, fasismin ja terrorin. Viranomaisyhteistyö joka edistää edellämainittuja, eli fasistisia iskuja perheitä vastaan. Lastensuojelun sosiaalivirkailijoiden huono koulutus joka ei valmista inhimillisiin kohtaamisiin perheiden kanssa, eli perheillä ei ole mitään arvoa Suomessa. Lastensuojelun rasistinen, ahdasmielinen ja ennakkoluuloinen suhtautuminen etnisiä vähemmistöjä kohtaan ja vähemmistöjä kohtaan yleensäkin. Eli venäläisiltä lapsia huostataan, koskapa nämä rasistiset ennakkoluulot hallitsevat lastensuojelun asenteissa ja ohjaavat sen toimintaa.
Lastensuojelukerroin joka edistää lapsikauppaa ja yllyttää kuntia tekemään huostaanottoja, koskapa ne saavat jokaisesta lapsesta 2-3 kertaa sen rahan takaisin kuin mitä lapsen huostaaminen maksaa. Eli päinvastoin kuin lastensuojelu uskottelee, niin lapsia ei huostata vain viimesijaisena keinona, vaan usein jopa aivan ensimmäiseksi. Näin on käynyt esimerkiksi juuri venäläisten perheiden tapauksissa. Uusi äärimmäisen huono lastensuojelulaki (voimaan 1.1.2008), eli laki joka yllyttää tekemään lastensuojeluilmoituksia vain oman tunneperäisen tulkinnan perusteella ja lastensuojeluilmoitusten määrähän lisääntyi jyrkästi heti uuden lain astuttua voimaan. Useinhan lapsikaupan toimijat nimittäin vetoaa juuri lastensuojeluilmoitusten suureen määrään ja pyrkivät väittämään että ne muka kielisivät perheiden hädästä, joka on täyttä ihan skeidaa ja läpinäkyvän onnetonta argumentaatiota.
Puhutaan huolen heräämisestä, joka on lasten kanssa työkseen tekemisissä olevien keskuudessa käytännössä sama kuin "huvitti tehdä lastensuojeluilmoitus" tai "en pitänyt perheen asenteesta, naamatauluista, äänensävystä tai asenteesta ja siksi tein lastensuojeluilmoituksen". Eli lastensuojelulmoituksia tehdään äärimmäisen kevyin perustein ja silti niidenkin ilmoitusten takia huostataan usein hätiköiden lapsia tai pakotetaan perhe usein vuosia kestävän henkisen väkivallan ja terrorin uhriksi.

Lastensuojeluilmoitusten suuri määrä kertoo siis niiden tekemisen helppoudesta ja siitä että nykyinen lastensuojelulaki suorastaan yllyttää niiden tekemiseen.Sillä niiden valtava määrä kertoo vain siitä että niitä tehdään enimmäkseen ihan aiheettomasti ja perättömästi sekä että nykyinen laki on täysin epäonnistunut.

Niiden tekemisen kynnystä tulisi siis nostaa, tehdä se vaikeammaksi ja muuttaa nykyistä lastensuojelulakia, koska nykyinen sallii perheiden terrorisoimisen ja turhat ja aiheettomat huostaanotot ja edistää lapsibisnestä.

Suomen asiantuntijuutta ihailevat rakenteet joka mitätöi tavallisen kansan mielipiteet ja ajtukset turhina. Suomessa uskotaan että asiantuntijat tietävät alastaan kaiken ja siksi esim. huostaanottohakemuksia ei oikeusasteissa edes epäillä vääriksi, vaan jos ne ovat muodollisesti oikein tehtyjä, niin ne myös hyväksytään. Ja niihin on äärimmäisen vaikea saada enää muutosta. Samoin myös sijoitukset muuttuvat usein jopa 18 vuotta kestäviksi, eli sijoitus jatkuu huostaanottona ja missään välissä ei mikään taho (paitsi vanhemmat) epäile sijoituksen oikeutta. Viranomaisvaltaa tulisi siis vähentää ja rajusti.

Näitä syitä siihen missä on Suomen lastensuojelussa menty vikaan, on siis mielettömän paljon.
Varmasti toimivia lääkkeitä on vähän, koska osa käytännöistä on syvällä Suomen rakenteissa.
Esimerkiksi juuri alussa mainitut huostaanotot medikaalisista syistä.
Maailman ainoa Natsi-Valtio ei muuksi muutu, ei vaikka jopa nykyinen lastensuojelulaki hieman muuttuisikin, siihen kun tarvittaisiin paljon enemmän.

Silti voi yrittää parempaan suuntaan asioita saada jotta lapsikauppa loppuisi, harvat sen loppumista haluavat, tuohan se niin paljon tuloja monelle.

Valtaa ja resursseja pois lastensuojelulta kovalla kädellä, sosiaalityöntekijöille vastuuvelvollisuus päätöksistään myös rikosoikeudellisesti (syytesuoja pois), lastensuojelukerroin pois koska kuntia ei saa yllyttää huostaanottoihin, viranomaisyhteistyö poistettava (se ehkä estäisi fasistiset hyökkäykset perheiden koteihin vain perättömän lastensuojeluilmoituksen varjolla), lastensuojeluilmoituksen teko vaikeammaksi ja sen tekeminen poliisilaitoksella sekä aiheettominen ilmoitusten tekijät lailliseen edesvastuuseen perättömistä puheistaan (estäisi suurimmaksi osaksi turhat ilmoitukset), koko lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden koulutus uusiksi sillä nykyinen ei valmista inhimillisiin kohtaamisiin perheiden kanssa vaan yllyttää fasistisiin hyökkäyksiin aseistettujen poliisien kanssa perheiden koteihin ja varsinkin huolen vyöhykkeistö poistettava koulutuksesta, perhetyöntekijöiden ammattikunta lakkautettava turhana (istuvat sohvalla, kyselevät perheeltä ja kirjoittavat satuja raportteihinsa) ja sen tilalle todellinen perheapu/taloudenhoitajat kunnan puolesta jotka auttavat perhettä arkiaskareissa sekä  monikansalliset lastenkodit häädettävä Suomesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti