tiistai 22. huhtikuuta 2014

Paljastuksia : Venäjä ei ole vihollinen, vaan Suomen orjien vapau...

Paljastuksia : Venäjä ei ole vihollinen, vaan Suomen orjien vapau...: Venäjä ei tahdo mitään pahaa suomalaisille, vaan pahuus suomalaisia kohtaan tulee suomalaisen yhteiskunnan sisältä. Vain toiset suomalaiset ...

Venäjä ei ole vihollinen, vaan Suomen orjien vapauttaja. Россия не является врагом, но освободитель рабов в Финляндии.

Venäjä ei tahdo mitään pahaa suomalaisille, vaan pahuus suomalaisia kohtaan tulee suomalaisen yhteiskunnan sisältä. Vain toiset suomalaiset haluavat meille suomalaisille pahaa ja turmiota.

Sillä juuri Suomi itse, eli Suomen viranomaiset tahtovat mm. tuhota perhe-instituution kokonaan, pakottaa suomalaiset orjuuteen eli palkattomaan orjatyöhön, ovat vieneet suomalaisilta sananvapauden ja tuomitsevat sananvapautensa "väärinkäyttäjiä" vankilaan mielivaltaisesti ja Suomen fasistinen poliisi pahoinpitelee toisinajattelijoita ja lapsia/vanhempia.

Suomen viranomaiset ryöstävät lapsia aivan tavallisista perheistä ja myyvät heidät lapsiorjuuteen lastenkoteihin tai jopa varakkaille pedofiileille sijaisperheisiin ja sitä Suomessa sanotaan lastensuojeluksi. Ja viranomaisethan ovat toisia, turmeltuneita suomalaisia, ihmisiä joille sadistinen valta vailla vastuuta on noussut päähän.
Valta turmelee aina ja absoluuttinen valta absoluuttisesti.

Vain Venäjä voi vapauttaa Suomen orjat.
Se voi avata suomalaisten orjien kahleet ja päästää heidät vapauteen. 
Näyttää heille kuinka Venäjällä ihmiset elävät vapaina.
Sillä on avain jokaisen suomalaisen orjan kahleeseen, niin lapsiorjan kuin aikuisenkin orjan.

Venäjä ei tule suomalaisille vihollisena, vaan kauan odotettuna vapauttajana.

Kaikki Suomen orjat odottavat Venäjän tulemista ja pääsevänsä vapauteen, niin lastenkodissa pahoinpideltävänä oleva tai sijaisvanhempien luona raiskattavana oleva lapsiorja, kuin palkatonta orjatyötä tekevä kahleisiinsa uupunut aikuinenkin.

Да здравствует Россия!

Eläköön Venäjä!

lauantai 19. huhtikuuta 2014

Paljastuksia : Suomi vietävä kansainväliseen rikosoikeuteen rikok...

Paljastuksia : Suomi vietävä kansainväliseen rikosoikeuteen rikok...: Suomalaisten ainoa toivo saada ihmisoikeudet on että Suomi liitetään Venäjään. Suomessa viranomaiset tekevät vuosittain satoja tuhansia ih...

Suomi vietävä kansainväliseen rikosoikeuteen rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhosta

Suomalaisten ainoa toivo saada ihmisoikeudet on että Suomi liitetään Venäjään.

Suomessa viranomaiset tekevät vuosittain satoja tuhansia ihmisoikeusrikkomuksia, eivätkä ymmärrä katua tekosiaan, eivät edes pidä niitä rikoksina.
Suomi on siis viranomaisrikollisten paratiisi, maa jossa tehdä pahaa laillisuuden varjolla.

Lista Suomen tekemistä ihmisoikeusrikoksista onkin laaja ja mittava.

-Sananvapauden riistäminen ja kieltäminen ihmisiltä, sekä tuomiot mielipiteensä sanomisesta.
Suomessa ei ole sananvapautta ja mielipidevankeja istuu Suomen vankiloissa, vain koska he ovat sanoneet mitä mieltä ovat.

-Huostabisnes eli Suomen valtion harjoittama lapsikauppa.
Suomessa varsinkin köyhiä ja etnisiin, sekä muihin vähemmistöryhmiin kuuluvia perheitä vainotaan ja heiltä huostataan lapsia vastentahtoisesti, perättömien lastensuojeluilmoitusten perusteella, voidaankin puhua lapsenryöstöistä. Myös yksinhuoltajat ovat haluttua riistaa joilta lapsi pyritään ryöstämään. Tämä on osa lapsikauppaa joka on Suomessa täysin laillista, lapset ovat kuin karjaa Suomen mädille ja fasistisille viranomaisille. Lapsilla ja perheillä ei Suomessa ole miktään oikeuksia.
Huostaanotetut lapset altistuvat hyvin usein sijaisperheissä tai lastenkodeissa myös seksuaaliselle hyväksikäytölle sekä muunlaiselle väkivallalle. Huostaanotetut lapset ovat Suomessa kuin lapsiorjia (tai lapsiseksiorjia) vailla oikeuksia edes oman kehonsa koskemattomuuteen.


-Mielivaltaiset pidätykset (arbitrary arrests) ja ihmisten kiduttaminen.
Suomen poliisi tekee mielivaltaisia pidätyksiä, usein aivan keksittyjen syiden nojalla, sekä kiduttaa ihmisiä vankiloissa. Esimerkiksi Tampereen Sorin vankilassa käytetään kidutuskeinona vankien pitämistä hereillä useita vuorokausia yhtäjaksoisesti. Myös poliisien ja vanginvartijoiden tekemät vankien pahoinpitelyt ovat äärimmäisen yleisiä Suomessa.

-Puolueelliset oikeudenkäynnit.
Suomen oikeuslaitos on kauttaaltaan puolueellinen, varsinkin tapauksissa joissa vastakkain ovat tavallinen kansalainen ja viranomainen.
Tuomarit antavat Suomessa aina puolueellisia tuomioita viranomaisten hyväksi.
Kansalaisten oikeusturva ei Suomessa toteudu. Useimmiten tuomioista ei saa edes valituslupaa, tai valitus tulee bumerangina takaisin päätöksellä valitus hylätty.
Eli käytännössä Suomessa tuomiosta valittaminen ei johda mihinkään.

-Koulu- ja työpaikkakiusaaminen.
Suomessa kiusaamiseen ei puututa mitenkään, vaan sen annetaan jatkua.
Varsinkin koulukiusaaminen on käytännössä rajujakin pahoinpitelyjä, uhrina lapsi.
Tuhansista ja taas tuhansista koulukiusaamistapauksista vain harva tulee julkisuuteen.
Juuri jokin aika sitten vuoti tietoa Tamperelaisen Takahuhdinkoulun kiusaamistapauksesta, jossa koulu hyväksyi täysin lapsen kiusaamisen. Eli kyseisessäkin koulussa on ilmeisesti päätetty olla puuttumatta kiusaamiseen mitenkään. Kiusaaminen rikkoo lapsen oikeuksia rajusti, onhan se rankkaa väkivaltaa, kuten lyömistä tai esim. pään hakkaamista patteriin tai asvalttiin.

-Kuntouttavat työt sekä työelämävalmennus.
Aivan tavallisia ihmisiä leimataan sairaiksi, vain koska he ovat olleet jonkin aikaa työttöminä.
Tässä loukataan ja solvataan ihmisiä ja lisäksi heidän pakottamisensa palkattomaan työhön lähentelee orjuutta. Tätäkin Suomen valtio kannattaa.

-Poliisiväkivalta.
Suomen poliisit pahoinpitelevät hyvin usein lapsia ja vanhempia tehdessään hyökkäyksiä koteihin sen jälkeen kun lapsesta/perheestä on tehty perätön lastensuojeluilmoitus.
Poliisit ratsastavat Suomessa myös ihmisten päälle, koska eivät katso tavallisilla kansalaisilla mitään arvoa olevan, lisäksi poliisiväkivallasta johtuvat putkakuolemat ovat Suomessa yleisiä. Myös muissa yhteyksissä tapahtuvat poliisien tekemät tavallisten kansalaisten, kuten perheenisien ja äitejen pahoinpitelyt ovat Suomessa äärimmäisen yleisiä. 

Suomi onkin vietävä kansainväliseen oikeuteen rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhosta.

Rikos ihmisyyttä vastaa:

"Rikoksella ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä joko surmaa tai orjuuttaa toisen; tai, käy hänellä kauppaa; tai, kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään; tai tuhoaa väestöä asettamalla väestöä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai vastaavaa; tai, karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä; tai, vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden vastaisesti; tai aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen; tai, raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon tai harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa; tai, harjoittaa rotuerottelua tai vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä joko poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen taikka muun niihin rinnastettavan syyn perusteella. Rikoksesta ihmisyyttä vastaan tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava"

Joukkotuho:   "Joukkotuholla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija pyrkii joko kokonaan tai osittain hävittämään jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen, uskonnollisen tai niihin rinnastettavan kansanryhmän siten, että toimija joko surmaa ryhmän jäseniä; tai, aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja; tai, asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain; tai, ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän keskuudessa; tai, siirtää pakolla lapsia ryhmästä toiseen. Joukkotuhosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta, tai elinkautinen vankeustuomio. Joukkotuhon yritys on rangaistava."

Varsinkin huostakauppa ja siihen liittyvä lapsiorjuus täyttää rikoksen ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistön. 

Ja joukkotuhosta puhutaan kun lapsia siirrellään pois perheistään ja kun köyhiä, etnisiä- tai muita vähemmistöryhmiin lukeutuvia perheitä vainotaan negatiivisen sosiaalisen perimän vuoksi. Eli kun perhettä vainotaan vain siksi että perhe kuuluu johonkin vähemmistöryhmään. Vähemmistöryhmään jonka Suomen lastensuojelu haluaa tuhota.
Mm. venäläiset perheet ja köyhät suomalaiset perheet  ovat joutuneet lastensuojelun vainon kohteeksi. Perheiden joukkotuholla Suomen lastensuojelu on yrittänyt hävittää sen mielestä epämieluisan negatiivisen sosiaalisen perimän.

Joka on siis fasismia, totalitaristista vallankäyttöä ja nazismia rotuhygieniä ihanteineen.  
Suomen lastensuojelun ihanteet tulevatkin Nazi-Saksasta.

torstai 3. huhtikuuta 2014

Paljastuksia : Työtön, sinulla on valta

Paljastuksia : Työtön, sinulla on valta: Suomessa työttömien aktivointitoimenpiteinä käytetään kuntouttavaa työtoimintaa ja työelämävalmennusta. Jos työttömyyspäivärahaa saava työ...

Työtön, sinulla on valta

Suomessa työttömien aktivointitoimenpiteinä käytetään kuntouttavaa työtoimintaa ja työelämävalmennusta.

Jos työttömyyspäivärahaa saava työtön ei suostu menemään kuntouttavaan työhön, niin hän saa karenssia, työttömyyspäivärahan saanti katkeaa ja hän joutuu menemään sossun luukulle ja taas vastaavasti  toimeentulotuella elävältä työttömältä leikataan 20-40% hänen toimeentulotuestaan.

Elämme viranomaisia rakastavassa ja palvovassa Suomen maassa ja jo siksikin työttömät harvoin kieltäytyvät menemästä kuntouttavaan, eli palkattomaan orjatyöhön.

Toinen syy on se että elämme myös hierarkkisessa luokkayhteiskunnassa jossa suomalaisia hallitaaan pelon ja häpeän tunteilla. Siksi jopa työttömissäkin on aivan järjettömiä hierarkkioita ja Kelasta työttömyyspäivärahaa saava ei halua pudota siltä ja joutua sossun asiakkaaksi, niin suuri häpeä monille suomalaisille sossu-asiakkuus on. Suomalainen siis raataa mieluummin päivät orjatyössä että ei vain joutuisi sossun asiakkaaksi, järjetöntä.

Fiksu realisti sen sijaan ymmärtää että sillä ei ole pienintäkään merkitystä miltä luukulta rahansa saa, Kelasta vai sossusta.

Sossu taas ajaa ihmisiä rikollisuuteen leikkaamalla yhtäkkiä 20-40% työttömän toimeentulotuesta.
Mutta säästöjähän kylmät byrokraatit aina pyrkivät tekemään, hällä väliä siitä saako vaikkapa viisilapsinen perhe enää sitten syödäkseen, kalliissa Suomen maassa.

Vaikka nämä orjatyöt ovatkin väärin ja siten ihmisten kiristäminen niihin on moraalitonta, niin
orjatyöt eivät kuitenkaan pyöri ilman orjia.

Jokaisella työttömällä on siis pikkuruisen verran valtaa ja yhteensä heillä on kaikki valta päättää asiasta. Kollektiivinen valta muuttaa asioita.

Jos siis jokainen työtön kieltäytyisi kuntouttavasta työstä, niin nämä orjatyöt loppuisivat äkkiä Suomen maasta. Kun orjatyöfirmat ja yhdistykset eivät enää saisikaan ketään, niin valtio lopettaisi niiden rahoituksen ja toiminta loppuisi äkkiä. 

Mutta miten ihmeessä tavallinen keskiverto suomalainen, eli viranomaisuskovainen, lammasmaisesti käyttäytyvä, heikon omanarvontunnon omaava, helposti häpeää tunteva ja vahvasti hierarkkisen yhteiskunnan paineen selässään kokeva työtön löytää voimaa kieltäytyä ihmisarvoaan alentavasta orjatyöstä?
Harvoin.

Ihminen kuitenkin äänestää omalla toiminnallaan ja jokainen joka kuntouttavaa työtä tekee äänestää niiden jatkumisen puolesta.
Sen jälkeen on enää aivan turha valittaa, jos kerran on itse äänestänyt niiden puolesta.

Työttömillä on siis valta päättää asioista.
Pelkkä asioista valittaminen ei johda mihinkään, varsinkaan jos itse kuitenkin tukee orjatyötä tekemällä tätä ihmisiä riistävää järjestelmää.
Silloin nämä ilmaistyöt eivät lopu Suomesta koskaan.

Jos Suomen kansa olisi yhtenäinen ja työttömillä olisi lisäksi selkärankaa, niin he kieltäytyisivät tekemästä työtä ilmaiseksi, mutta harvaltapa työttömältä sitä selkärankaa enää nykyään löytyy.


Paljastuksia : Vassarit+sosiaalidemokraatit+kapitalistit/porvarit...

Paljastuksia : Vassarit+sosiaalidemokraatit+kapitalistit/porvarit...: Lapsibisnes Suomessa syntyy näiden kolmen fuusiosta, irstaan epäpyhästä kombinaatiosta. Sillä vassarit ja sosiaalidemokraatit sanovat ensi...

Vassarit+sosiaalidemokraatit+kapitalistit/porvarit=huostabisnes ja lapsikauppa

Lapsibisnes Suomessa syntyy näiden kolmen fuusiosta, irstaan epäpyhästä kombinaatiosta.

Sillä vassarit ja sosiaalidemokraatit sanovat ensin "kaikki Suomen lapset ovat valtion omaisuutta, huostatkaamme kaikki mahdolliset lapset jollain tekosyyllä. Lasten on paras olla valtion vastuulla, jotta heistä tulee mahdollisimman tunteettomia ja helposti hallittavia, sieluttomia ja onttoja."

Sitten  kapitalistit/porvarit sanovat "vapaa yritteliäisyys jota ei moraaliset ja eettiset asiat saa turhaan hidastaa ja rasittaa kunniaan. 
Suosikaamme siis rajoittamatonta yksityisten lapsivankiloiden/lasten keskitysleirien perustamista (lastenkodit) sekä maksakaamme ahneille sijaisvanhemmille yhä isompia ja isompia korvauksia lasten hyväksikäytöstä ja alistamisesta. Se on vain hyvää bisnestä ja meidän tulee ihailla lapsikaupan harjoittajia, varsinkin jos he tekevät hyvää tulosta. Vain rahallinen voitto on tärkeä, ei inhimilliset uhrit joita taloudellisen voiton pyynti, eli huostabisnes synnyttää."

Vassarit ja sosiaalidemokraatit tahtovat valtion edustajille eli lastensuojelulle rajoittamattoman vallan vailla vastuuta ja sen heille myöskin antavat.

Porvarit/kapitalistit taas avaavat Suomen rajat monikansallisille lapsikaupan toimijoille sekä edistävät suomalaisten lapsikauppa yritysten kasvua, joskin lasten terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella.
Ja voila, nyt kun lastensuojelulla (antajana vassarit+sosiaalidemoraatit) on rajaton valta ja lapsivankiloita (rakennuttajina porvarit/kapitalistit) suuri määrä, niin enää tarvitaan lapsikarjaa.

Sehän ei tosin olekaan enää temppu eikä mikään, uusi lastensuojelulaki vain voimaan jossa ilmiantajien osuutta korostetaan ja kun vielä Suomen lainsäädäntökin on sellainen että viranomainen saa tulkita lakia aivan mieleisellään tavalla, niin äkkiäkös lapsivankilat täyttyvät lapsikarjasta.

Puhun lapsikarjasta, koska vain karjaa ja numeroita lapset ovat niille ahneille byrokraateille (lastensuojelu) ja sadistisille fasisteille/nazeille (Suomen poliisi).

Syyllisiä ovat siis niin Vasemmistoliitto ja SDP kuin porvaripuolueetkin, he ovat yhdessä rakentaneet maahan lapsikauppaverkoston. Usein Vasemmistoliitto on tekopyhästi puhunut fasismista, vaikka juuri se itse kannattaa perättömiä ilmiantoja ja fasistisia ja nazimaisia lastensuojelun ja aseellisten poliisien hyökkäyksiä aivan tavallisten suomalaisten perheiden koteihin. Vain jotta se saisi haluamansa, huostattua mahdollisimman paljon lapsia ihailemansa ja palvomansa valtion hoiviin.

Eli siksi Vasemmistoliitto ja SDP haluavat maasta uuden DDR:n, maan jossa perättömät ilmiannot vain singahtelevat ja nazi-viranomaiset tekevät iskuja koteihin.
Ja tiedättekö mitä!
He ovat onnistuneet.

Kymmenet tuhannet perheet joutuvat Suomessa vainon ja fasismin uhreiksi, heiltä viedään kaikki ihmsioikeudet ja vain koneiston omien ilmiantajien (perhetyöntekijät, synnytyssairaalan hoitajat etc.) tai jonkin perheen vihamiehen toimesta.

Myöskään juuri mikään puolue ei ottanut kantaa huostabisnekseen.
Eihän heillä ollut varaa kommentoida, ei vasemmistolaisilla, eikä oikeistolaisilla, koska olivat itse Suomeen lapsikaupan luoneet.
Syylliset eivät voineet tuomita itse luomaansa hirviötä, eli huostabisnestä.

Kaikista puolueista vain Perussuomalaiset nostivat lapsikaupan näkyvästi esiin ja tuomitsivat perusteettomat fasistiset iskut koteihin sekä aiheettomat huostaanotot.

Siksi koska heillä ei ollut mitään tekemistä huostabisneksen kanssa, heillä oli siis hyvä omatunto ja rohkeus puhua tästä vääryydestä mikä Suomen maata ja sen perheitä runtelee.

Perussuomalaiset kannattaa ja edistää yrittäjyyttä, mutta etiikan ja moraalin on oltava mukana myös siinä, rahaa ei saa tehdä varsinkaan lapsille kärsimyksiä tuottaen.

Ja perhe-instituutiolle tulee palauttaa arvostus joka sillä joskus kauan aikaa sitten vielä Suomen maassa oli.I Believe in You - Il Divo and Celine Dion