lauantai 19. huhtikuuta 2014

Suomi vietävä kansainväliseen rikosoikeuteen rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhosta

Suomalaisten ainoa toivo saada ihmisoikeudet on että Suomi liitetään Venäjään.

Suomessa viranomaiset tekevät vuosittain satoja tuhansia ihmisoikeusrikkomuksia, eivätkä ymmärrä katua tekosiaan, eivät edes pidä niitä rikoksina.
Suomi on siis viranomaisrikollisten paratiisi, maa jossa tehdä pahaa laillisuuden varjolla.

Lista Suomen tekemistä ihmisoikeusrikoksista onkin laaja ja mittava.

-Sananvapauden riistäminen ja kieltäminen ihmisiltä, sekä tuomiot mielipiteensä sanomisesta.
Suomessa ei ole sananvapautta ja mielipidevankeja istuu Suomen vankiloissa, vain koska he ovat sanoneet mitä mieltä ovat.

-Huostabisnes eli Suomen valtion harjoittama lapsikauppa.
Suomessa varsinkin köyhiä ja etnisiin, sekä muihin vähemmistöryhmiin kuuluvia perheitä vainotaan ja heiltä huostataan lapsia vastentahtoisesti, perättömien lastensuojeluilmoitusten perusteella, voidaankin puhua lapsenryöstöistä. Myös yksinhuoltajat ovat haluttua riistaa joilta lapsi pyritään ryöstämään. Tämä on osa lapsikauppaa joka on Suomessa täysin laillista, lapset ovat kuin karjaa Suomen mädille ja fasistisille viranomaisille. Lapsilla ja perheillä ei Suomessa ole miktään oikeuksia.
Huostaanotetut lapset altistuvat hyvin usein sijaisperheissä tai lastenkodeissa myös seksuaaliselle hyväksikäytölle sekä muunlaiselle väkivallalle. Huostaanotetut lapset ovat Suomessa kuin lapsiorjia (tai lapsiseksiorjia) vailla oikeuksia edes oman kehonsa koskemattomuuteen.


-Mielivaltaiset pidätykset (arbitrary arrests) ja ihmisten kiduttaminen.
Suomen poliisi tekee mielivaltaisia pidätyksiä, usein aivan keksittyjen syiden nojalla, sekä kiduttaa ihmisiä vankiloissa. Esimerkiksi Tampereen Sorin vankilassa käytetään kidutuskeinona vankien pitämistä hereillä useita vuorokausia yhtäjaksoisesti. Myös poliisien ja vanginvartijoiden tekemät vankien pahoinpitelyt ovat äärimmäisen yleisiä Suomessa.

-Puolueelliset oikeudenkäynnit.
Suomen oikeuslaitos on kauttaaltaan puolueellinen, varsinkin tapauksissa joissa vastakkain ovat tavallinen kansalainen ja viranomainen.
Tuomarit antavat Suomessa aina puolueellisia tuomioita viranomaisten hyväksi.
Kansalaisten oikeusturva ei Suomessa toteudu. Useimmiten tuomioista ei saa edes valituslupaa, tai valitus tulee bumerangina takaisin päätöksellä valitus hylätty.
Eli käytännössä Suomessa tuomiosta valittaminen ei johda mihinkään.

-Koulu- ja työpaikkakiusaaminen.
Suomessa kiusaamiseen ei puututa mitenkään, vaan sen annetaan jatkua.
Varsinkin koulukiusaaminen on käytännössä rajujakin pahoinpitelyjä, uhrina lapsi.
Tuhansista ja taas tuhansista koulukiusaamistapauksista vain harva tulee julkisuuteen.
Juuri jokin aika sitten vuoti tietoa Tamperelaisen Takahuhdinkoulun kiusaamistapauksesta, jossa koulu hyväksyi täysin lapsen kiusaamisen. Eli kyseisessäkin koulussa on ilmeisesti päätetty olla puuttumatta kiusaamiseen mitenkään. Kiusaaminen rikkoo lapsen oikeuksia rajusti, onhan se rankkaa väkivaltaa, kuten lyömistä tai esim. pään hakkaamista patteriin tai asvalttiin.

-Kuntouttavat työt sekä työelämävalmennus.
Aivan tavallisia ihmisiä leimataan sairaiksi, vain koska he ovat olleet jonkin aikaa työttöminä.
Tässä loukataan ja solvataan ihmisiä ja lisäksi heidän pakottamisensa palkattomaan työhön lähentelee orjuutta. Tätäkin Suomen valtio kannattaa.

-Poliisiväkivalta.
Suomen poliisit pahoinpitelevät hyvin usein lapsia ja vanhempia tehdessään hyökkäyksiä koteihin sen jälkeen kun lapsesta/perheestä on tehty perätön lastensuojeluilmoitus.
Poliisit ratsastavat Suomessa myös ihmisten päälle, koska eivät katso tavallisilla kansalaisilla mitään arvoa olevan, lisäksi poliisiväkivallasta johtuvat putkakuolemat ovat Suomessa yleisiä. Myös muissa yhteyksissä tapahtuvat poliisien tekemät tavallisten kansalaisten, kuten perheenisien ja äitejen pahoinpitelyt ovat Suomessa äärimmäisen yleisiä. 

Suomi onkin vietävä kansainväliseen oikeuteen rikoksista ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhosta.

Rikos ihmisyyttä vastaa:

"Rikoksella ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä joko surmaa tai orjuuttaa toisen; tai, käy hänellä kauppaa; tai, kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään; tai tuhoaa väestöä asettamalla väestöä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai vastaavaa; tai, karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä; tai, vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden vastaisesti; tai aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen; tai, raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon tai harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa; tai, harjoittaa rotuerottelua tai vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä joko poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen taikka muun niihin rinnastettavan syyn perusteella. Rikoksesta ihmisyyttä vastaan tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava"

Joukkotuho:   "Joukkotuholla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija pyrkii joko kokonaan tai osittain hävittämään jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen, uskonnollisen tai niihin rinnastettavan kansanryhmän siten, että toimija joko surmaa ryhmän jäseniä; tai, aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja; tai, asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain; tai, ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän keskuudessa; tai, siirtää pakolla lapsia ryhmästä toiseen. Joukkotuhosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta, tai elinkautinen vankeustuomio. Joukkotuhon yritys on rangaistava."

Varsinkin huostakauppa ja siihen liittyvä lapsiorjuus täyttää rikoksen ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistön. 

Ja joukkotuhosta puhutaan kun lapsia siirrellään pois perheistään ja kun köyhiä, etnisiä- tai muita vähemmistöryhmiin lukeutuvia perheitä vainotaan negatiivisen sosiaalisen perimän vuoksi. Eli kun perhettä vainotaan vain siksi että perhe kuuluu johonkin vähemmistöryhmään. Vähemmistöryhmään jonka Suomen lastensuojelu haluaa tuhota.
Mm. venäläiset perheet ja köyhät suomalaiset perheet  ovat joutuneet lastensuojelun vainon kohteeksi. Perheiden joukkotuholla Suomen lastensuojelu on yrittänyt hävittää sen mielestä epämieluisan negatiivisen sosiaalisen perimän.

Joka on siis fasismia, totalitaristista vallankäyttöä ja nazismia rotuhygieniä ihanteineen.  
Suomen lastensuojelun ihanteet tulevatkin Nazi-Saksasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti